👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - hur folk levde i Norden

Skapad 2021-01-19 16:57 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4
Du kommer att få lära dig om hur folket i Norden levde under medeltiden som är tidsperioden 1050 - 1523. På medeltiden var nästan alla människor bönder men en del av befolkningen var bodde i städer där de jobbade som hantverkare och köpmän.

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

 • Kyrkans betydelse och vilken makt den hade över folket.
 • Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.
 • Vad människorna arbetade med på medeltiden och att män och kvinnor arbetade med olika saker.
 • Hur det började att växa fram städer och vad som fanns där
 • Vad digerdöden var.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden.
 • De fyra stånden adel, präster, borgare och bönder, och vad de innebar.

Arbetssätt: (hur?)

 • använda Historia (Puls) och andra läromedel; läsa, lyssna, göra uppgifter
 • titta på filmer, t ex "Ahmed i medeltiden"
 • lyssna/vara aktiv i genomgångar
 • aktivt delta i uppgifter som görs i din grupp

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att arbeta på lektionerna och vara med på diskussioner. Vi kommer också att ha ett avslutande test.

 • Syfte
 •  använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Centralt innehåll
 •  Hi  4-6Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 •  Hi  4-6Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 •  Hi  4-6Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser

Matriser

Medeltiden - hur folk levde i Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De fyra stånden
Du kan namnge de fyra stånden.
Du kan ge exempel på vad som är typiskt för minst två av de fyra stånden.
Du kan namnge de fyra stånden och beskriva vad som är typiskt för alla av dem. Du kan också beskriva rangordningen de hade i det medeltida samhället.
Kristendom - Kloster
Du kan ge ett exempel på kristendomens betydelse för människorna på medeltiden. Du kan ge ett exempel på varför klostren var viktiga på medeltiden.
Du kan ge två exempel på kristendomens betydelse för människorna på medeltiden. Du kan ge två exempel på varför klostren var viktiga på medeltiden. Du kan beskriva några arbetsuppgifter man hade i klostren under medeltiden.
Du kan ge flera exempel på kristendomens betydelse för människorna på medeltiden. Du kan ge flera exempel på varför klostren var viktiga på medeltiden. Du kan beskriva flera olika arbetsuppgifter man hade i klostren under medeltiden.
Digerdöden
Du kan ge exempel på vad digerdöden var och vad den innebar för människorna på medeltiden.
Du kan ge exempel på hur digerdöden spred sig under medeltiden.
Du kan göra jämförelser mellan digerdöden och nutida sjukdomar.
Livet på landet och i staden
Du kan ge exempel på hur människorna levde på landet och i stan under medeltiden.
Du kan göra en jämförelse (skillnad/likhet) mellan hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i stan under medeltiden. Du kan göra flera jämförelser (skillnader/likheter) mellan hur människorna levde på landet och i stan.
Levnadsvillkor
Du kan ge exempel på kvinnor och mäns olika levnadsvillkor på medeltiden.
Du kan ge exempel på kvinnor och män ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan beskriva jämföra kvinnor och män ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Ämnesspecifika ord
Du känner till ämnesspecifika ord och kan förklara dess betydelse.
Du känner till ämnesspecifika ord, kan förklara dess betydelse och kan ge exempel på sammanhang då de används.
Du använder dig av ämnesspecifika ord i dina texter och i samtal om Medeltiden.