Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2021-01-19 17:44 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att jobba med barns delaktighet och inflytande

Innehåll

Pedagogisk planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Barns delaktighet och inflytande

Tidsperiod: v 2 - 6

Förskolans namn: Liljans förskola

Grupp: Liljan

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 2021 Januari

Planeringen Upprättad av: Personalen

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Barns delaktighet och inflytande.
Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Lpfö 18

  Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

  - Samarbete och samspel. Uttrycka sina tankar och idéer.


  Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
  - -Förmågan att vara delaktig och bli lyssnad på.
   

   

  Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
  -Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, etc.

  Vi kommer att arbeta utifrån vårt värdegrundsmaterial Kanin och Igelkott med boken "Samarbeta". Och vi kommer att jobba med boken "Alla får åka med".

  Barnen kommer att delas in i mindre grupper.

  Vi leker samarbetslekar och gör aktiviteter tillsammans, exempelvis måla tillsammans, miniröris.

  Dramatiserar med Kanin och Igelkott.

  Räknar, vilka åker med? Hunden, grisen, tomten, björnen, pojken och flickan kör bilen. 

   

   

   

  Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
  - Vi använder oss av dokumenten 1,2,3 och lärplattan.

   

   

   

  Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

  Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
  -  Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
  -  Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

   

  -  Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
  -  Utvärderingen gjordes av:

   

   

   

  Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
   Lpfö 18
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: