👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, joner och periodiska systemet

Skapad 2021-01-19 17:53 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Kemi
Lär känna alltets grunder!

Innehåll

 

Januari 2021                                                           Namn:___________________

 

            Atomer, joner & periodiska systemet.

 

http://www.human-academy.com/images/naturvetenskap/periodiska_systemet.gif

 

Denna period ska du bl.a. få lära dig om:

 

·         atomens byggnad

 

·         olika atomslag                                                 

 

·         periodiska systemets uppbyggnad

 

·         djupare kunskaper om grundämnen

 

och grundämnesfamiljer

 

·         mineraler, salter

 

·         metallers egenskaper och betydelse

 

·         joner, positiva och negativa

 

·         kemiska bindningar

 

·         hållbar utveckling, miljö och hälsa

 

 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4Y4tHi-7s_PouXUXu7t_6FrZniAOeXAb2GtLUgXOw9yASkFflDu ska visa i vilken grad du behärskar förmågorna:

 

Förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier

 

Grundläggande

kunskaper

Goda

kunskaper

Mycket goda/

välutvecklade

Förmåga att beskriva och förklara kemiska samband

 

Enkla samband

Ge exempel på

Beskriva

Utvecklade

Samband

Förklara

Välutvecklade

Se gemensamma drag

Förmåga att föra resonemang som rör kemiska samband

 

Enkla motiveringar

Utvecklade motiveringar

Välutvecklade motiveringar

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information

 

Kan till en viss del

Utvecklat och relativt väl

Välutvecklade och väl underbyggda

Förmåga att kommunicera och ta ställning

 

Deltar i diskussion

För diskussion framåt

Fördjupar och breddar diskussionen

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Kan följa labbinstruktion. Dra enkla slutsatser. Bidrar med förslag till förbättringar. Enkla dokumentationer

Formulera enkla frågeställningar. Laborerar på ändamålsenligt sätt. Utvecklade slutsatser. Ger förslag till förbättringar. Utvecklade dokumentationer.

Laborerar ändamålsenligt och effektivt. Välutvecklade resonemang och slutsatser. Anger möjliga felkällor. Välutvecklade dokumentationer

 

 

 

Detta visar du bl.a. genom:

 

·  att delta aktivt i förhör, diskussioner och resonemang på lektionstid.      

 

·  att genomföra/observera laborationer och skriva laborationsrapporter.

 

·  prov (fredag den 12 februari + fredag den 26 mars 2021)

 

   Kapitel till proven: 13+5 och 12 .

 

 

 

                                                                                                 Christina