Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflekterande läsning

Skapad 2021-01-19 20:54 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Arbetsområdet tränar lässtrategier för att förstå och tolka texter. Dessutom tränas förmågan att urskilja textens budskap, både uttalade och sådant som står mellan raderna.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi tar oss rakt in läsningens magiska värld och upplever känslan av att bli uppslukad. Av en bok.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen framgår av följande punkter i kursplanen:

Kopplingar till läroplanen Lgr 11

 • Eleven ska formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Eleven ska läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Konkreta mål

 • Du ska kunna läsa boken och sammanfatta handlingen
 • Du ska kunna delta i samtal kring det lästa.
 • Du ska kunna tolka och reflektera kring texten, både kring det som skrivs på och mellan raderna.

 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Gemensam högläsning av boken - där du följer med i texten.
 • Du funderar kring givna frågeställningar och besvarar dem skriftligt eller via diskussion.
 • Du deltar i diskussioner/samtal kring texter och reflektioner av dessa.
 • Vi arbetar med äldre versioner av nationella proven för att förbereda oss på vad som komma skall. 

 

Bedömningsgrunder

Du kommer bedömas efter dina prestationer under lektioner, inlämningar samt de nationella proven i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Reflekterande läsning

--> -->
--> -->
--> -->
Läsförståelse
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra utveckladesammanfattningar av textens innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du kan kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på grundläggande läsförståelse.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på god läsförståelse.
Dina sammanfattningar och kommentarer visar på mycket god läsförståelse.
Resonemang
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Samtala
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter, som till viss del för samtalet vidare.
Du kan samtala om texten, ställa frågor och framföra egna åsikter, som till viss del breddar/fördjupar samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: