Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-20 08:36 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill genom olika material och lekar introducera barnen för matematiskt tänkande.

Innehåll

Område, läroplansmål: Vi vill genom olika material och lekar introducera barnen för matematiskt tänkande.

 

 

 

Varför har ni valt detta område? 

Vi vill synliggöra vårt arbete med matematik. Vi gör mycket matematik men vill bli bättre på att systematiskt dokumentera det. 

 

 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? (Nämn inte barns namn i undervisningsplanen, du kan lägga till dem i rutan för reflektion, som du hittar under undervisningsplanen, vid behov.)

 

Det gäller hela gruppen. I bland arbetar vi i mindre grupper och ibland i helgrupp.

 

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen? 

 

Vi vill öka deras förståelse för matematiska begrepp och tankesätt.

 

 

 

 

 

Stödfrågor

 

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

 

Genom våra samlingar i olika konstellationer, både helgrupp och i mindre grupp vill vi möta barnen och utmana de där de befinner sig.

 

        Barnkonventionen?

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

 

I mindre grupper med olika material och utmaningar. Ställa öppna frågor och följa barnens funderingar, tankar och utforskande.

 

Vi kommer att fokusera på matematik på onsdagarna. Vi gör detta för att få till ett systematiskt arbete med matematik. 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

 

Vi kommer arbeta med blocks på lärplattan. Använda oss av vatten och sandbord.

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

Vi kommer att ha matematiksamlingar i helgrupp på onsdagar. Utöver det så kommer vi att ha målstyrda aktiviteter i mindre grupper löpande

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: