👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan 2 Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-01-20 09:47 i 133301 Förskolan Sofia småbarnsskola Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Formulera er Projektavstämning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 
                                                                               

Vita Pärlans projektavstämning 2

 • Barnen har visat stort intresse för våra digitala verktyg så vi har naturligtvis utnyttjat dem för att skapa lärprocesser!
 • Med hjälp av dem har vi väckt nyfikenhet och hittat kunskaper om spindlarnas och trädens liv.
 • Vi har tittat på film om spindlars jakt på mat och vi har skapat ett eget träd som ska få följa årstidernas förändringar. När vi sammanfört spindlarna med trädet ser barnen sambandet i naturen som blir väldigt konkret för dem och det blir naturligt att söka mer kunskap om hur allt hänger ihop med varandra. 
 • Vi har också funderat på hur vi människor är konstruerade jämfört med spindlar och med träd. Hur är vi  uppbyggda och vad har våra respektive delar för funktion? Trädets rötter kontra våra fötter, spindelns nät kontra trädets krona...? Vad har vi olika och vad har vi gemensamt? Varför är det så? Hur kan vi samarbeta?

 

 • Vad säger styrdokumenten?

 • Digitalt arbete i område 3:
 • Vi har använt oss av praktisk hantering av digitala verktyg så som mikroskopägget, bluebot och projektorn. Digitala verktyg används där det bidrar på ett sätt som ger utökade möjligheter till barns lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitala teknik de möter i vardagen och får använda dem i ett språkutvecklande syfte. Digitala verktyg används på ett sätt som tillsammans med annat material ger barnen utökade möjligheter till lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen vilket ger möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
 •  
 • VP:
 • Barnens kultur- och hälsoaktiviteter är meningsfulla, vi bidrar till en hållbar livsmiljö, har jämlika villkor i förskolan, barnen leker, lär och utvecklas i förskolan. 
 •  
 • Likabehandlingsplanen:                                                                                                                                          Det gångna året har varit extra utmanande för vår verksamhet pga. coronaviruset. Det vi kan se är att vi lyckats fokusera på barnens trygghet; med varandra, med oss personal och i vår dagliga verksamhet. När det stormat där ute har vi gett barnen stabilitet och en fortsatt tro på framtiden som ljus. Det känner vi stolthet över. 

Hur går vi vidare?

 • Vi behöver ta reda på vem mer som kan bo i trädet. Vårt träd på avdelningen har fått kompisar som gömmer sig under snön men finns det fler som vi inte vet om ännu? Finns det kanske någon som behöver trädet eller någon som trädet behöver? Vad har vi människor för nytta av trädet? Hur skapar vi en hållbar utveckling för oss i samklang med naturen? Vi vill också bygga vidare utifrån de olika årstiderna, vad innebär skiftningarna i naturen för våra vänner i naturen? 
 •  
 • Att se sin egen kropps förmågor och begränsningar ska vi göra mer framöver med hjälp av dans och rörelse. Vi har hittat filmer på dansare som härmar spindlar och det har fascinerat barnen. Nu ska vi utmana oss till att se hur smidiga vi själva kan vara. Vi har lärt oss nytt men vill veta mer om spindelnätet. Tänk om vi kan klara av att spinna vidare på tråden precis som spindlarna gör?

 

 •  
 • Vi pedagoger behöver absolut läsa på om trädet som bo för djur och växtlighet för att jobba vidare och kunna utmana barnen att ta nästa steg i lärandet. 

 

Vi kan se att det varit ett framgångskoncept för oss att ha som delmål att arbeta mer med digitala verktyg. Genom att se dem som hjälpmedel, en väg att skapa ett intresse för vårt arbete har vi nått målet att avdramatisera och hitta en ny upplevelse tillsammans med barnen. Så- de blev inte ett hinder vi behövde ta oss över utan istället öppnade de upp nyfikenhet och upptäckarglädje. Och något alla barn kan ta till sig. Med hjälp av de digitala verktygen har vi kunnat hitta inspiration till att själva skapa djur av det material barnen hittat i vår ateljé. Det har blivit fantasidjur i alla möjliga färger och former med förmågor som utmanar naturlagarna. Kreativt och konstnärligt!

 

 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt.
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18