Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and the chocolate factory

Skapad 2021-01-20 10:15 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Engelska
We will both listen to parts of the book and watch the film Charlie and the Chocolate factory

Innehåll

 

Lektion 1: Lyssna på kapitel 1 i boken, som finns på Inläsningstjänst. Fundera sedan över huvudkaraktären Charlies situation. Spela in ett kort samtal där du berättar om hur han bor (hus, i stan, på landet), eventuella husdjur, hans familj, vad de äter, vänner, vad han tycker om och inte tycker om. Försök beskriva så mycket du kan. 

 

Lektion 2: Se första 20 minuterna på filmen och svara på frågorna nedan i en inspelning. Berätta så detaljerat som möjligt. 

Answer the following questions as good as you can. 

1)     How does the film start? What do we get to see and know during the “pre-text”?

2)    Why is everyone buying chocolate bars? Explain.

3)   What is special about the Wonka chocolate factory? Why would it be special to go in there?

 

Lektion 3: Lyssna på kapitel 8 från boken ”Two more golden tickets found” och titta på samma del i filmen. Jämför text och film, vad är lika och vad är olika? 

 

Lektion 4: Se film (20-50 min)

Write about the following questions in English.

1)     Describe how Charlie gets his golden ticket.

2)    Who are the Oompa loompians? Describe them.

3)    What happens to Augustus Gloop in the chocolate room? Describe.

 

Lektion 5: Muntlig bilduppgift baserat på en bild. Jag skickar bilden till dig på Teams. Berätta vad som händer på de olika bilderna och i vilken ordning de kommer samt varför. 

 

Lektion 6: Eleverna tittar på filmen (50-80 min)

Write about the following questions.

     1) Choose a scene that shows the following adjective. Remember to describe why.

                      A. Strange, B. Beauty, C. Curiosity

     2) Describe Mr Willy Wonka. What do you get to know about him in the film? What does 

     he like and what doesn’t he like? What do you know about his childhood?

 

Lektion 7: Titta på filmen (80-110 min)

Talk about the characters. Choose 2 words that describe each character in the story. Give examples from the film to support your thoughts.

1) Augustus Gloop          2) Violette Beauregarde        3) Veruca Salt           4) Mike Teevee 

 

Lektion 10 och 11: Avslutande examinerande uppgift. "The Wonka Factory experience". You are going to record a story as if you were one of the children in the film. Follow the instructions below. 

1) Chose one of the 5 children from the film.

2) Make a mind map, if it helps, where you structure your answers to the following questions. Remember to think from you characters perspective.

a) Describe how you got the ticket and how you felt about this.

b) Describe what you see, feel and experience when you enter the chocolate factory. What do you think about the other children? What do you think about Mr Willy Wonka?

c) Describe what happens to you inside the factory.

d) What happens to you after you leave the factory? Will you ever be normal again? Describe!

Matriser

En
Grundmatris Engelska, Domnarvets skola

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: