Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Vt-2021

Skapad 2021-01-20 10:22 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Engelska
Välkomna till engelska vårterminen 2021. Här hittar ni vår grovplanering för terminen. Den kommer delas i olika kunskapsområden som kommer publiceras här på unikum. Varje område kommer innehålla information om kunskapsmålet samt kunskapskraven för godkänt betyg.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen fokuserar vi på

I ämnet engelska är det fem olika färdigheter som hela tiden tränas på olika sätt. Det centrala innehållet anger vad undervisningen handlar om när vi tränar på de olika förmågorna.

Detta ska du lära dig

Då vi tränar förmågor och strategier för att lära har vi naturligtvis ett konkret stoff vi bearbetar. Här är det stoff vi arbetar med under den andra terminen.

- Att debattera och ge dina personliga åsikter både muntlig och skriftlig.

- Att reflektera över kulturella frågor.  

- Att argumentera för och emot vissa saker på ett respektfull sätt både muntlig och skriftlig.

- Att använda formell och informell språk både muntlig och skriftlig

- Att reflektera över engelska språket i förhållandet till historia och samhället.

- Att reflektera över kärlek och olika uttryck för kärlek. 

Fram till sommaren kommer vi jobba med tre arbetsområde som innehåller fyra olika momentum var i sig: att läsa, att skriva, att prata och att lyssna. Varje arbetsområde kommer även att innehålla viss grammatik och ordinlärning som kommer att utvärdera i form av glosor och självarbete i stenciler.  

Efter varje arbetsområde kommer ni få jobba med ett projekt. Jag kommer att lägga ut mer detaljerad information för varje projekt i separata planeringar eller arbetsuppgifter.  

Planeringen kan eventuell ändras beroende på elevernas behov och förutsättningar.

Så här arbetar vi

 • - Genomgångar
 • - Diskussioner
 • - Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • - Lyssningar.
 • - Digitala övningar
 • - Projektutveckling och genomförande
 • - Eget arbete i bok Happy 9.

Material 

 • - Bok Happy 9.
 • - iPad
 • - Skrivhäfte
 • - Webbsidan glosor.eu

Så här får du visa vad du kan, eller så här kommer pedagogen att bedöma dig

Först och främst visar du vad du kan genom att delta aktivt i arbetet under lektionerna i engelska. Jag som lärare söker alltid efter information om vad du kan för att kunna bedöma kvalitén i de fem förmågorna som vi tränar utifrån kunskapskraven. Än viktigare bör du veta att jag framförallt söker efter informationen för att kunna hjälpa dig att utveckla dina förmågor i engelska varje gång vi träffas.

Rent konkret innebär det att du visar vad du kan då du :

- talar engelska i klassrummet genom att t.ex. ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, presenterar något, berättar, beskriver eller förklarar något etc.

- skriver engelska då du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

- visar att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

- visar att du har strategier för att förbättra dina engelska kunskaper genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och tillämpning, visar att du ser samband mellan engelska och svenska eller ditt modersmål, vågar  experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.

- Visar att du har kunskaper om engelsktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan "oss och dem".

Utvärdering ske enligt kunskapskraven för betyg och baserad på deltagande på lektionerna, läxförhör, redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, hörförståelseuppgifter, muntliga uppgifter och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: