Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa åk 8 v.3-8

Skapad 2021-01-20 10:49 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
South Africa. What do you know about the English speaking country at the southern tip of Africa where the Atlantic and Indian Ocean meet? In this project you will learn more about this country, about its history, its former leader Nelson Mandela.

Innehåll

Syfte
I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om Sydafrika som är ett av nationerna i Brittiska samväldet.  Du ska få utveckla din förmåga att läsa och förstå texter men även talad engelska med olika accenter. Du kommer även att få öva din egen förmåga att  skriva på engelska. 

Så här kommer vi arbeta:

Vi kommer att ha genomgångar och se och lyssna till filmklipp där du kommer att få lära dig fakta om Sydafrika, dess historia och Nelson Mandela. Vi kommer att läsa texter om Nelson Mandela och apartheid. Vi kommer att se en film där du får lära dig mer om apartheidregimen, vad som hände under apartheid och varför Nelson Mandela fick sitta 27 år i fängelse. 

 

Underlag för bedömning

Texter du skriver

Muntliga diskussioner

Hörförståelse

Läsförståelse

 

Veckoplanering

 

v. 3 Vi arbetar med fakta om Sydafrika.

 

v.4 Texten  The Interpreter” pg 32-35 och läsförståelse. Skriv färdigt faktatexten om Sydafrika. 

 

v.5 Texten ”Nelson Mandela” pg 38-39.   The girl who did some baking”

 

     pg 36-37.  Vi ser och diskuterar serien där “Family Foster” besöker  Sydafrika. Hörförståelse.

 

v.6 Vi skriver en text om Nelson Mandela.

 

v.7 Vi gör en skriftlig uppgift om Nelson Mandela.

 

v.8 Läsförståelse - ett kopierat häfte.

 

 

 

      Betygskriterier:

 

 

 

 

E kriterier

C kriterier

A kriterier

 

Läsa och lyssna

=reception

- förstår innehållet och uppfattar tydliga detaljer i nivåanpassade texter

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 -uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

-förstår väsentliga detaljer i nivåanpassade texter.

 

 

 

- förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

- förstår övergripande och detaljerat innehållet i texter av olika svårighetsgrad

 

 

 

-förstå instruktioner och genomföra uppgifter utifrån dem

 

 

 

-uppfatta betydelsefulla ord och sammanhang

 

 

Muntlig produktion

- pratar enkelt och begripligt så att en engelskspråkig person förstår

 

- kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

- uttrycker sig tydligt , med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

- kan använda sig av fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

 

- Har i stort sätt korrekt språk, dvs. du uttrycker dig med flyt, variation samt för samtalet vidare.

 

 -kan använda sig av väl fungerande strategier för att komma runt språkliga problem

Skriftlig produktion

-kan skriva olika sorters texter så att innehållet blir begripligt  för en engelskspråkig person

 

-kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text med viss relevans

 

-Göra jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva  relativt varierade, tydliga och sammanhängande texter med viss flyt

 

 

 

- kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant sätt.

 

-Göra välutvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar.

-kan skriva varierat och sammanhängande med få språkliga fel och anpassa sitt språk efter olika mottagare och syfte.

 

 

- kan använda sig utav texter från olika medier och använda informationen i egen text på ett relevant och effektivt sätt

 

 

-Göra nyanserade jämförelser utifrån egna erfarenheter och använda sig utav dem i egna muntliga och skriftliga framställningar

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: