Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modellbygge i bild och teknik uppfining åk 5

Skapad 2021-01-20 11:25 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Vad ska vi lära oss? Du kommer att få lära dig hur du kan använda en instruktion i och skapa en ritning som kommer att ligga till grund för ditt modellbygge av en idé till en uppfinning och dess konstruktion. Du kommer att få bygga en prototyp av din egenskapta uppfinning.
Grundskola 4 – 6 Bild Teknik
Modellbygge i teknik och bild, du får bygga dig en miniatyr modell där vi lär oss om hur enkla tekniska lösningar och hur de fungerar ihop för att bygga en enkel konstruktion. Du ska lära dig om hur du kan skapa en mindre konstruktions modell som används till att kommunicera ditt budskap. samt hur  människans vardag kan gynnas av olika konstruktioner och uppfinningar. Du kommer att få lära dig om hur rumslighet och dimensioner kan skapas som en illusion med hjälp av tekniker och olika material inom bildämnet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss hur en ritning skapas och hur en konstruktion fungerar. Vi kommer att lära oss om vilka uppfinningar som vi människor använder oss av i vårt vardagliga hem. Du kommer att få lära dig om hur rumslighet och dimensioner kan skapas som en illusion med hjälp av tekniker och olika material inom bildämnet 

Kunskapskrav

 

Syfte och förmågor

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med att skissa en ritning över en prototyp av en miniatyr modell av en uppfinning som du själv kommit på. Modellen bygger du sedan av olika material som finns tillgängliga under lektionerna. Arbetet slutförs med en presentation och fotografering av modellen, du ska lämna in din skiss (ritningen på modellen) din tekniska beskrivning och din utvärdering.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du arbetar med olika material 
 • hur du för arbetet framåt
 • Hur du konstruerar din modell
 • Ditt arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar utifrån din skiss och instruktioner.
 • Hur du bygger din konstruktion och hur du ger förslag till lösningar.
 • Hur du arbetar under lektionerna och använder dig av tekniska begrepp.
 • Att du i din presentation har med de relevanta delarna för en konstruktion och att du arbetat enligt din ritning. 

Arbetstid

10 veckor. Start vecka 4 (2021) fram till ca vecka 14

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: