👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2021-01-20 13:08 i Hindås skola Härryda
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 – 5 Matematik
Under terminen kommer du att repetera och lära dig mer om tid, tabeller och diagram.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

  • Du ska kunna olika enheter för tid.
  • Du ska kunna räkna med tid.
  • Du ska lära dig att skriva datum på olika sätt.
  • Du ska kunna läsa av enkla tabeller.
  • Du ska kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.Arbetssätt - undervisningen

Du genomgångar där du går igenom olika strategier och förklarar hur vi kan lösa olika problem och matteuppgifter.

Du kommer att arbeta med arbetsblad, matematikhäften och matematikboken.

Du gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

 


Begrepp som ingår i arbetsområdet:

År, kvartal, månad, vecka, dygn, kvart, timme, minut, sekunder, skottår, tabell, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, digital och analog. 

Bedömning

Du bedöms på de olika skriftliga och muntliga uppgifter du gör, hur väl du kan förklara/redovisa dina tankar och lösningar och hur aktivt du deltar vid till exempel problemlösningar.

 

Matriser

Ma
Tid, tabeller och diagram

på väg att utveckla
har förmåga
har god förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang och Kommunikation
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.