Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2021-01-20 13:50 i Västra Vrams förskola Kristianstad
Förskola
Vi kommer under våren att jobba med kroppen. Hur vi ser ut och vad vi behöver för att må bra.

Innehåll

Nuläge

Vi kommer under våren att jobba med JAG och kroppen. Vi är alla olika och ser ut på olika sätt, men vi är alla lika värdefulla och bra. Men våra kroppar är också lika varandra, både på utsidan och insidan. Hur ser vi ut och vad heter alla kroppsdelar? Och vad behöver våra kroppar för att må bra och fortsätta växa? 

Vad

Barnen ska få möjlighet att lära sig hur vår kropp ser ut och vad olika kroppsdelar heter utifrån sin ålder.

Barnen ska få möjlighet att lära sig vad kroppen behöver för att fungera och må bra. 

Barnens utveckling och lärande

Vi vill synliggöra vad kroppen behöver för att fungera. 

Vi vill synliggöra vad vi behöver för att må bra.  

Vi vill medvetengöra barnen på vad våra olika kroppsdelar heter. 

Hur

Vi kommer att prata kroppen och olika kroppsdelar genom samtal, böcker, digitala böcker, speglar och övningar.

 

Vi kommer att prata om vad kroppen behöver, som olika sorters mat och dricka, vad som är nyttig mat och vad som är mindre nyttig mat, vila och sömn, närhet, kärlek och rörelse.

 

Vi kommer att använda oss av vår nya kompis "skelettet" som har flyttat in på avdelningen för att titta lite hur det ser ut inuti vår kropp. 

 

Vi kommer att använda oss av olika uttrycksformer så som bild, form, rörelse, sång, musik och dans för att skapa och uttrycka oss. 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera genom bilder och alster. Dokumentationen kommer bland annat att läggas i barnens lärloggar så att vårdnadshavare kan följa barnens utveckling och lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: