👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Looks åk 7

Skapad 2021-01-20 14:06 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7
Planering för section 2: Looks

Innehåll

Engelska årskurs 7 - Looks

 

Under ett antal veckor under vårterminen arbetar vi med temat ”Looks” med utgångspunkt i Wings 7. Vi arbetar med fraser och ord kring utseende, kläder och shopping.

 

Det här ska du utveckla:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Det här ska du arbeta med:

·       Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

·       Åsikter, erfarenheter och känslor.

·       Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

·      förstå talad och skriven engelska

·      uttrycka dig i tal och skrift

·      muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med läroboken Wings 7.

Under lektionerna jobbar vi med muntlig och skriftlig interaktion. Detta kommer att göras enskilt, i par och gemensamt i klassen. Du kommer att lyssna till och förstå en efterlysning på engelska.

Vi kommer att arbeta med att läsa och skriva olika slags texter och lära oss användbara shoppingfraser och ord för olika kläder och skor. Vi kommer också att lära oss att beskriva utseende, klädsel samt att uttrycka åsikter om detta. Du ska skriva en text där du beskriver en person detaljerat.

Följande grammatikmoment kommer vi att jobba med: possessiva pronomen, tidsprepositioner, tidsadverb, frågeord, preteritum av verb, komparation av adjektiv. Du ska kunna skriva en text i preteritum.

Under arbetets gång får du kontinuerlig återkoppling från din lärare. Vi arbetar utifrån varje elevs förmåga.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din aktivitet under lektionstid, t ex hur du deltar i diskussioner och hur ditt ordförråd inom arbetsområdet utvecklas.

Du ska kunna visa att du lärt dig att presentera en persons utseende och klädsel både muntligt och skriftligt.

Du ska kunna handla kläder i en butik.

Du ska kunna uttrycka dina åsikter och tankar om kläder och utseende.

Du ska kunna skriva en text i förfluten tid.

Den slutliga bedömningen sker i slutet av terminen vid betygssättningen.

 

Utvärdering:

Utvärderingen sker kontinuerligt under terminen, exempelvis med hjälp av Språkportfolio.