Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 7: La casa

Skapad 2021-01-20 14:14 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig några ord för ord för boende och dess olika rum samt att berätta som ditt eget boende men även några ord om geografi!

Innehåll

LA CASA                       

Här arbetar du med:

 • ord för boende och geografi
 • att berätta om ditt boende
 • adjektiv i singular
 • regelbundna ER- och IR-verb i presens
 • possessiva pronomen
 • prepositioner
 • me encanta/encantan + substantiv

Förmågor du ska träna på:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna
 • Att prata och göra dig förstådd
 • Att skriva en begriplig text
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen

På dessa sätt får du träna på dina förmågor:

 • Hörförståelse: lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar
 • Läsförståelse: läsa och arbeta med olika typer av texter
 • Muntlig förmåga: läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal
 • Skriftlig förmåga: använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter    

Du visar kunskaper genom:

 • Skriftligt prov (läs- och hörförståelse, skriftlig uppgift)
 • Läxförhör
 • Muntlig presentation

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav från Lgr-11

För att nå betyget E:

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

För att nå betyget C:

 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

För att nå betyget A:

 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: