👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante

Skapad 2021-01-20 14:24 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I arbetsområdet "En el restaurante" arbetar vi med texter och övningar från kap. 6 Målet är att kunna känna dig bekant med spanska ord för mat och dryck samt att kunna beställa mat på en restaurang. Du kommer att skriva en dialog där du och en annat person beställer mat och dryck

Innehåll

https://webbapp.liber.se/amigos-dos/#/6-en-la-cafeteria

Lärandemål:

 • att kunna ord och fraser för att gå på restaurang
 • att skriva egen dialog när du beställer mat och dryck
 • verbet querer
 • lite om mat och matvanor i Spanien

Uppgifter

 • En el restaurante

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9

Matriser

M2
En el restaurante

Rubrik 1

En el resturante
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa (+ strategier)
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man beställer mat. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beställer mat. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beställer mat. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Ny aspekt
Lyssna (+ strategier)
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man beställa mat. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man beställer mat. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man beställer mat. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Ny aspekt
Skriva (+ strategier)
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du beställer mat. Du kan välja och använda någon strategi i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du beställer mat. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du beställer mat. Du kan välja och använda olika strategier i din skrivprocess.
Ny aspekt
Tala (+ strategier)
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda någon strategi som löser språkliga problem.
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda olika strategier som löser språkliga problem.