👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam torsdag

Skapad 2021-01-20 14:38 i Svanberga fritidshem Norrtälje
Grundskola F – 1
Vi planerar och genomför en gemensam torsdag för hela fritidshemmet utomhus. Vi utmanar eleverna med olika kluriga uppdrag som leder fram till en skatt.

Innehåll

Gemensam torsdag

Tidsperiod: vecka 2-4 2021

 

 

Vad ska vi lära oss?

- att eleverna genom de olika uppdragen lär sig samarbete. 

- att eleverna lär sig planera och genomföra sina egna ideer med andra barn

 

Varför ska eleverna lära sig detta?

För att utveckla sin förmåga till samarbete och sin kommunikation med andra elever.

 

Förmågor och Centralt innehåll

 • Elevers ansvar och inflytande genom att med hjälp av pedagoger planera, genomföra och utvärdera aktiviteter.
 • Ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Vi kommer att ha samling där elevernas ideér skrivs upp och vi pratar med dem om vad som är möjligt att genomföra på den tid vi har till förfogande. Eleverna delas in i grupper där de har ansvar för olika aktiviteter de varit med om att bestämma. Vid ett flertal tillfällen skapar de bla skyltar och olika material de behöver. Som avslutning på detta arbetsområde har vi aktiviteter som vi genomför tillsammans med de andra eleverna på fritidshemmet där Sjögläntans elever leder olika aktiviteter.

 • Vi vill främja elevers delaktighet samt att eleverna ska få känna ökad trygghet i elevgruppen.
 • Vi pratar också om vikten av att låta alla komma till tals när man arbetar i grupp.

 

Hur ser vi att vi når målet?

 

 • Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat?  - Att de ska känna sig tryggare att i gruppen framföra sina åsikter och ideér.
 • Hur ska vi visa det? Hur blir det synligt? - Genom ständiga diskussioner och samtal med eleverna, där vi tillsammans pratar om vad vi lärt oss om delaktighet och gruppens betydelse för individen. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -