👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spaniens regioner (Muntlig framställning)

Skapad 2021-01-20 14:54 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Arbetsområdet handlar om att du tillsammans med en klasskamrat ska lära dig mer om en region i Spanien och få tillfälle att genom muntlig framställning ska träna dig att kommunicera på spanska.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

 

 • att träna sig på att formulera sig och kommunicera på spanska
 • använda språkliga strategier för att göra sig förstådd,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.Centralt innehåll

  Kommunikationens innehåll

  • Platser, aktiviteter och händelser.

  • (Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.)

  Tala – produktion

   

   • Presentationer och (beskrivningar) i sammanhängande tal

   • Språkliga strategier för att göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

   • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

   • Målet med arbetsområdet är att träna muntlig framställning och lära sig mer om spansktalande regioner

   • Bedömning avser muntlig framställning och bearbeta och förbättra

Matriser

M2
Ej namngiven

Rubrik 1

F
E
C
A
Formulera sig muntligt *
Når inte målen
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Når inte målen
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.