👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Ord åk 3

Skapad 2021-01-20 15:01 i Torsångs skola Borlänge
Du kommer att få träna att skriva fint och stava rätt i skolan under en lektion per vecka. Vi använder boken "Veckans ord 3 med utvecklande övningar.
Grundskola 3 Svenska
I varje kapitel får du träna på 10 ord med hjälp av olika typer av övningar. Under läsåret kommer du att träna dubbelteckning, j-ljudet, ng-ljudet, sj-ljudet, å-ljudet, tj-ljudet, m-ljudet. låter lika - stavas olika, släktord, sammansatta ord, ord som börjar med skr, str, spr och ord som slutar med igt. Du kommer också att träna rim, sammansatta ord, korsord, alfabetet, synonymer, motsatsord och gåtor.

Innehåll

Syfte:

I arbetet med Veckans ord kommer du att kunna utveckla din förmåga att:

Arbetssätt

Varje vecka arbetar vi en lektion med boken.

Vi arbetar med boken på följande sätt:

 • gemensamma genomgångar av stavningsregler
 • enskilt arbete i boken "Veckans ord 3
 • diktamen eller andra uppgifter där du får visa att du tränat

Bedömning

I slutet av år 3 förväntas du kunna

 • läsa och förstå instruktioner till uppgifterna
 • ljudenlig stavning
 • vokalerna
 • att vokalerna kan låta på två olika sätt (som i alfabetet eller där uppe)
 • dubbelteckning i de vanligaste (mest frekventa) orden
 • skriva läsligt för hand
 • använda rätt proportioner på bokstäverna
 • skriva med mellanrum mellan orden
 • skriva meningar med stor bokstav först och punkt sist
 • använda stor bokstav i början av namn
 • alfabetet
 • rimma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3