👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2021-01-20 15:10 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Projekttankar kring dinosaurieägg som dyker upp på förskolan.
Förskola
Dinosaurieprojekt med ett ägg som dyker upp från ingenstans.

Innehåll

Papier Maché-ägg dyker upp på förskolan. Hela rummet är kaos; stolar är välta, leksaker och böcker ligger spridda överallt. Det ligger ett flera meter långt brev där det står:

Hej
Kan ni ta hand om mitt ägg?
Håll det varmt. Vänd det två gånger i veckan.
Jag kommer och tittar till det ibland.
Avslutat med ett stort dinosauriefotspår (i verklig storlek från en triceratops, fast det vet inte barnen).

Vi utgår från barnens frågor och vad de visar intresse för när projektet fortskrider. Utifrån ägget och brevet utvecklar vi projektet tillsammans med barnen. Projektet kan komma att innehålla:

Språk: Analysera brevet. Vad betyder allt? Skriva egna brev till dinosaurien (skapa en postlåda). Läsa faktaböcker och skönlitterära böcker om dinosaurier. Arbeta med bokstäverna i brevet. Skriva brev både digitalt och analogt med olika pennor (teknik). Göra egna dinosauriesagor. Skriva dagbok, reflektera med barnen och skriva en enkel mening om vad vi gjort.

Källkritik/Digitalisering: Vad är verkligt och vad är fiktion? Arbeta med greenscreen

Matematik: vad betyder två gånger i veckan? Jämföra fotspår - stor, liten, få tår, många tår. Vidare mäta andra saker. Titta på Ett två tre Tyra (dinosaurie på förskolan). Kan koppla på andra filmer med matematik (ex. Lilla nollan och alla andra). Hur stora är olika dinosaurier jämfört med människor? Tyngd, längd. Stenciler - räkna olika dinosaurier, ringa in rätt siffra.

Matematik/Digitalisering: Bluebot: Enkla mattesagor, programmera roboten att gå till rätt svar. (ex Två dinosaurier målade ett hus, då kom en till och hjälpte dem. Hur många dinosaurier? Med plockmaterial)

Naturvetenskap: Läsa faktaböcker om dinosaurier, läsa på "unga fakta" leta spår i snön (vilka djur? människor? Annat? Vad behövs för att se spår? Vad finns det för spår?) Vad är ett ägg? Hur funkar ett ägg? Vad är fossil?

Fantasi: Vad finns i ägget? Hur kom det hit?

Omhändertagande: Hur tar vi hand om ägget? Varför kan inte dinosaurien ha kvar ägget?

Skapande: Måla dinosaurier, skapa dinosaurier av kartong, måla vad de tror finns i ägget. Färgläggningsbilder med dinosaurier.

Evolutionsmuseet (uu.se) – kan ha en eventuellt ha skypevandring? Något annat museum?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18