👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Taluppfattning och samband, datalogiskt tänkande

Skapad 2021-01-20 15:49 i Rappestad skola Linköping
Grundskola 1 Matematik
I kapitel 5 ska du få lära dig mer om talen upp till 100. Du kommer lära dig vad ental och tiotal är. Du får lära dig skillnaden mellan udda och jämna tal. Du kommer också få lära dig grunderna i datalogiskt tänkande.

Innehåll

Mål 

Du ska kunna

 • tiotal 10,20 osv till och med 100
 • Jämna och udda tal
 • Ental och tiotal
 • Talen 0-100
 • Loop och slinga
 • Symboler i instruktioner
 • Talföljd, mönster och regel
 • Sannolikhet

 

Undervisning

Du ska lära dig genom att:

 • Lyssna vid gemensamma digitala och fysiska genomgångar och filmer
 • Arbeta laborativt
 • Färdighetsträna i boken
 • Diskutera och resonera matematik
 • Befästa och resonera runt begrepp
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt eller tillsammans med andra
 • Arbeta med digitala verktyg i appar och hemsidor

 

Bedömning: 

Du får möjlighet att visa vad du kan: 

 • I gemensamma diskussioner
 • Vid enskilt arbete och i arbete tillsammans med andra
 • Vid genomgångar
 • I diagnosen, "Vad har jag lärt mig?" i arbetsboken
 • I prov efter varje kapitel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3