👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 7-9 C - Ensemble

Skapad 2021-01-20 16:02 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Musik
Många musiker har börjat sin karriär genom att bilda ett band och spela med sina kompisar. Och tro mig, det är verkligen bland det roligaste som finns! I vår ska ni få spela i band tillsammans - ensemble!

Innehåll

 

1. Syftet med undervisningen – Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Syftet är att du ska lära dig att spela instrument tillsammans med andra i grupp. Vill du börja spela på riktigt behöver du ha den kunskapen. Och även om du kanske i framtiden inte vill satsa på att bli musiker, så kommer du att märka att du faktiskt utvecklar din förmåga att lyssna på, och kommunicera med, andra.

 

2. Förmågor att utveckla – Vad ska du träna?

 • Du kommer, genom olika övningar, att få träna på att spela musik tillsammans med andra som ett band.
 • Vi kommer att öva på att hålla en stadig puls, att spela olika rytmer, att spela i samma tempo och att spela med timingDessutom ska du få lära dig hur en låt är uppbyggd, det vill säga vad intro, vers, refräng, mellanspel och outro är.
 • Hur gör man egentligen för att det ska låta bra när man spelar tillsammans? Det ska vi ta reda på!

 

3. Centralt innehåll – Vad ska du arbeta med?

Under hela våren ska vi jobba med sång, melodispel och ackompanjemang.

Vi kommer även att jobba med röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

I slutet av terminen kommer vi att ge varandra musikaliska omdömen.

 

4. Arbetssätt – Hur ska du arbeta?

Du kommer att få öva på att spela gitarr, piano, trummor eller bas. När alla i gruppen känner sig trygga på ”sitt” instrument börjar vi öva på att spela tillsammans.

 

5. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 • Jag går grundligt igenom hur och vad du ska spela.
 • Jag kommer att finnas till hands under lektionen och hjälpa till om du har några frågor.
 • Jag kommer att ge dig tips på musik att lyssna på för att få inspiration.

 

6. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Ditt ensemblespel redovisas kontinuerligt fram till sportlovet, genom att jag ser och hör hur du utvecklas under lektionerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik åk 7 - Ensemble

E
C
A
Spela och ackompanjera
Eleven kan även spela enkla melodier-, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier-, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier-, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassa och uppmärksamma
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sjunga eller spela instrument
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Bearbeta och tolka till uttryck
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Ge omdömen och förslag
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.