Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, utelek, f-klass, 20/21

Skapad 2021-01-20 16:29 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F
Vi leker och rör oss utomhus!

Innehåll

Period

Arbetsområdet pågår under hela terminen, en förmiddag i veckan. 

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Lärares observationer av eleven i praktiska moment.
 • Lärares observationer av elevernas samtal i mindre grupper.
 • Lärarens observationer av eleven i lek med andra elever. 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 • Eleven kan leka i olika naturmiljöer. 
 • Eleven deltar i lärarledda aktiviteter utomhus. 
 • Eleven tar initiativ till att leka med andra. 
 • Eleven kan leka med andra elever utomhus. 
 • Eleven kan leka ute oavsett årstid och väder.
 • Eleven känner till allemansrätten och hur hen ska agera i naturen. 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 • lek 
 • lärarledda aktiviteter
 • uppdrag
 • samtal
 • film

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Muntlig feedback vid varje moment. 

Uppgifter

 • Lektionsinnehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: