👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - ljud

Skapad 2021-01-20 18:21 i 062891 Förskolan Dartanjangs gata 1 Stockholm Bromma
Projekt NTA Ljud
Förskola
Vi kommer under en period arbeta med Ljud. Vi kommer att lyssna på olika ljud och göra olika ljud med olika material.

Innehåll

Var är vi?

Barngruppen består av 20  barn (i februari) i åldrarna 2,5- 5. Vi pedagoger ser/hör att barnen är i olika stadier i sin utveckling och har olika behov av stimulans. Vi väljer att under vårterminen under en period arbeta med NTA (Natur och Teknik för Alla) vi börjar med att undersöka Ljud. Vi kommer att lyssna på hur olika ljud låter, vi kommer att ljuda bokstäver och andra ljud som barnen tycker är intressanta. Vi ser att barnen ofta vill lyssna på musik, gör egna ljud både med kroppen och med hjälp av olika material.

 

Vart ska vi?

Vi kommer tillsammans med barnen utforska olika begrepp inom temat ljud som ljudvågor, vibrationer, öronens olika delar, vilka termer har vi för att beskriva olika ljud.

Vi vill utforska Ljud genom att:

*konstruera egna instrument

*skapa egna ljud

*lyssna och gissa ljud.

Vi följer barnens tankar och idéer samtidigt som vi tillsammans får kunskap genom att vi tittar på olika filmer på UR.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med NTA,  först om ljud och göra olika experiment i mindre grupper. Alla barn kommer att bli erbjudna att delta. 

Vi kommer att lyssna på ljud på olika sätt (instrument, musik, kroppens ljud, ljud i hemliga påsen/asken etc)

Undervisningen planeras genom att: 

 • Experiment.
 • Tillverka olika ljud med olika material.
 • Hemliga påsen/asken (gissa ljudet i påsen/asken). 
 • Prata om örats funktion och hur man skyddar öronen från att skadas. Vi pratar om inneröst.
 • Lyssna vad vi hör för ljud inomhus och utomhus. Är det någon skillnad?
 • Blunda och lyssna på olika ljud.
 • Spela in barnen och sedan gissa vem det är (de som vill). 
 

 

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18