👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: ”Alla får åka med”

Skapad 2021-01-20 19:32 i Vargungen Dibber Sverige AB
Förskola
Boken ”Alla får åka med” handlar om gemenskap. En flicka kör i sin blåa lastbil och under sin färd tar hon med sig många passagerare. En tomte som står och hänger, en gris som grubblar, en pojke som ramlat, en hund som fryser och en ledsen nalle. Tillsammans åker de hem till flickans hus och har kalas. Boken tar upp vardagliga händelser exempelvis ramla, ledsen etc, vilka barnen kan känna igen sig i.

Innehåll

Varför?

Vi kommer arbeta projektinriktat utifrån Anna-Clara Tidholms bok ”Alla får åka med”          
Arbetet syftar till att på ett lustfyllt sätt arbeta transdiciplinärt med hela läroplanen, med boken som grund. Vårt fokus kommer att vara språket.                                                                                                                                                  
Anledningen till att vi valde ”Alla får åka med” är att den är omtyckt av barnen och att vi med sagans hjälp vill inspirera och uppmuntra barnens empatiska förmåga.

 

Vad? (Lärobjekt)  
                                                                                                                                   
- Identitetsskapande                                                                                                                           
- Normer och värden, känslor, kamratskap  
- Språk (med hjälp av bilder och teckenstöd)
- Matematik, antal (passagerare)
- Naturkunskap, djur (gris, hund) och natur (väderlek)     
- Estetiska uttryckssätt, dramalek, skapande    
- Motorik och rörelse

 

Hur?

- Vi kommer att starta vårt projekt med att låta barnen se filmen ”Alla får åka med” (projektor), därefter kommer vi läsa sagan analogt.   
- Utifrån boken kommer vi skapa en flanosaga samt rekvisita till en ”sagolåda” för dramalek. ”Sagolåda” kommer att finnas tillgänglig i verksamheten, så att barnen kan ”leka” sagan.  
- Vi kommer samtala om bokens innehåll utifrån bilderna och materialet exempelvis prata om känslor (ledsen, glad), väder (det regnar, blåser, det är kallt) och hur låter lastbilen, hunden etc.     
- Vi kommer också sätta upp bilder ur boken i verksamheten, för att inspirera barnen till spontana ”berättelser” och reflektioner.
- Tillsammans med barnen kommer vi skapa en lastbil där ” alla får åka med”   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18