👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2021-01-20 20:15 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under en period kommer vi fokusera extra mycket på att läsa och skriva faktatexter. Vi kommer arbeta med hur en faktatext är uppbyggd och skriva en faktatext tillsammans. Efter att vi tränat tillsammans så ska du själv kunna skriva en faktatext utifrån stödord.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?
Vi kommer under period arbeta med faktatexter i både svenska, no och so. I no jobbar vi med faktatexter om fåglar och i so jobbar vi med faktatexter om asagudar. Under detta arbete kommer vi i ämnet svenska att träna på: 

 • Hur man läser och hittar i en faktatext.
 • olika sätt att läsa; sökläsning, närläsning, skumläsning. 
 • Hur en faktatext är uppbyggd med stycken och underrubriker.
 • Hur man skriver en faktatext med ämnesspecifika ord.
 • Ge och få kamratbedömning.

Hur?

Genom att...

 • tillsammans och enskilt läsa och svar på frågor till olika faktatexter.
 • tillsammans titta på hur faktatexter är uppbyggda.
 • skriva faktatexter tillsammans.
 • träna på att ta ut stödord och använda tankekartor och sexfältare.
 • söka information i böcker.
 • använda digitala hjälpmedel.
 • skriva egna faktatexter.
 • arbeta med stavning, meningsbyggnad och handstil.

Bedömning

Du kommer att få göra ett läsförståelsetest som testar din läsförståelse när det gäller faktatexter. Du kommer även att få skriva en egen faktatext utifrån givna stödord (likt det som kommer i nationella proven). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3