👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Europa

Skapad 2021-01-20 20:50 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Huvudläromedlet är Koll på Europa
Grundskola 5 Geografi
Du kommer att arbeta med Europa. Du kommer att få lära dig om olika klimatzoner, Europas namngeografi, och hur befolkningen är fördelad , arbete i Europa, EU mm.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att kunna länder, städer, floder, bergskedjor mm i Europa
 • din förmåga att kunna förklara och resonera om Europas befolkningsfördelning
 • din förmåga att kunna förklara begrepp som hör till arbetsområdet
 • din förmåga att ange olika fenomen i naturen  (erosion, vulkanutbrott och jordbävning)
 • din förmåga att förklara och resonera om hur vårt levnadssätt kan påverka miljön
 • din förmåga att göra jämförelser mellan olika delar av Europa

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:
läsa och diskutera fakta ur boken Koll på Europa
gemensamma genomgångar
se filmer
skriftliga och muntliga tester
jobba enskilt och i grupp

Bedömning utifrån förmågor/kunskapskrav

Jag kommer att bedöma

 • din kunskap om Europas namngeografi
 • din förmåga att kunna förklara och resonera om Europas befolkningsfördelning

 • din förmåga att kunna förklara begrepp som hör till arbetsområdet

 • din förmåga att ange olika fenomen i naturen (erosion, vulkanutbrott och jordbävning)

 • din förmåga att förklara och resonera om hur vårt levnadssätt kan påverka miljön

 • din förmåga att göra jämförelser mellan olika delar av Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6