👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönikor

Skapad 2021-01-20 20:58 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grovplanering för arbetsområdet krönika.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska tillsammans lära oss hur en krönika är uppbyggd, vilka olika typer av krönikor det finns, läsa olika krönikor tillsammans och reflektera över dess innehåll och slutligen skriva en egen krönika.

Innehåll

Förväntat resultat

Du ska kunna krönikans struktur.

Du ska kunna analysera och tolka krönikor.

Du ska kunna skriva en egen krönika utifrån en given mall.

 

Förmågor

Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap.

Läsa och skriva: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter, såväl med som utan digitala verktyg.

Läsa och skriva: Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Läsa och skriva: Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Läsa och skriva: Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser.

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms det:

Du ska skriva en egen krönika utifrån en given mall.

Matriser

Sv SvA
Krönika

E
C
A
Innehåll
Koppling till uppgiften Resonemang Exempel Balans Personligt - Allmänt
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en krönika. Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt, eller ger exempel på konkreta situationer utan att resonera kring dem. Eleven ger ett exempel på en situation för att gestalta sitt resonemang. Krönikan är alltför allmänt hållen eller alltför personlig.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en krönika. Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt / uppslagen utvecklas. Elevens exempel är passande och fördjupar / utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna, men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en krönika. Elevens tankegång framgår mycket väl. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och / eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Disposition Sammanhang och textbindning
Texten innehåller ett försök till inledning och avslutning. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Styckeindelningen fungerar överlag.
Texten har en inledning och en avslutning som passar relativt väl. Texten är sammanhängande. Styckeindelningen fungerar relativt väl.
Texten har en inledning och en avslutning som passar väl. Texten är sammanhängande. Styckeindelningen fungerar väl.
Språk
Ordval Meningsbyggnad Skrivregler
Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.