👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri :vinklar, area och 2-och 3 dimensionella figurer (åk5)

Skapad 2021-01-21 07:36 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Matematik
Nu när det är dags för geometri igen kommer du att arbeta med flera olika saker; 2- och 3 dimensionella figurer, vinklar, area och omkrets. Du kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt med att tillverka och rita olika geometriska figurer.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med:

Lära dig att uppskatta en vinkels gradantal.

Hantera gradskiva för att mäta och vinklar samt att själv kunna rita ut bestämda vinklar. 

Arbeta med de begrepp som hör till till området som t ex vinklarnas namn, rak, trubbig, rät och spetsig.

Vinkelsummor i trianglar och fyrhörningar samt en jämförelse med cirkeln. 

Namnge ett antal 2- och 3 dimensionella figurer, både månghörningar och cirkeln.

Tillverka och rita båda 2- och 3 dimensionella figurer.

Area och omkrets på 2 dimensionella figurer,  både polygoner och cirkeln.

Begreppet pi och hur det används. 

En första introduktion till vad formler är och hur man tänker när man använder dem.

 

Det här kommer jag att bedöma: 

Din förmåga att kunna avgöra och beräkna vinklar.

Din förmåga att använda ett korrekt matematiskt språk.

Dina kunskaper om olika 2- och 3 dimensionella figurer. 

Dina kunskaper om hur area och omkrets beräknas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6