👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 8 - Kapitel 6 - v.3-v.11

Skapad 2021-01-21 09:51 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Jag och min familj... vad är lika och hur skilja sig svenska och tyska familjer? Vad få man göra i tysktalande länder, vad får ni göra i eran familj? Det är en mycket intressant kapitel och vi kommer framförallt prata, läsa och lyssna!

Innehåll

Åk 8 - Kapitel 6 - Ich und meine Familie

---

Att kunna efter kapitlet: 

- Be om lov

- Modala hjälpverb i presens

- Prepositioner som styr akkusativ

- Uttryck och fraser som rör vardagliga familjesituationer

---

 

Freitag, 22. Januar

- Darf ich? s. 66 i textboken, uppgift 1-2

- Textfrågor

- Beugung von modalen Hilfsverben (Textbuch s. 132-133) 

 

Montag, 25. Januar

- Repetition "Beugung von modalen Hilfsverben"

- Övningar nr. 1, 2 och 4 (s. 86, 87 & 89 i arbetsboken)=

- Dialog "Babysitten" (s. 68/69 i textboken) samt frågor nr. 1-4. 

Hemläxa: Fyll i uppgift 3 i arbetsboken (s. 87/88): Frage und Antwort.

 

Freitag, 29. Januar

- Gå genom hemläxa

- Övningar 1-3 i arbetsboken (s. 90-93).

- Läs monolog "Das Kranksein hat sich gelohnt" (s. 70 i textboken), skriva en kort sammanfattning i tredje person (uppgift 2, sida 71)

 

Montag, 1. Februar

- Övningar 1-3 i arbetsboken (s. 90-93).

Hemläxa: Glosor

 

Freitag, 5. Februar

- Gå genomen hemläxa

- Läs monolog "Das Kranksein hat sich gelohnt" (s. 70 i textboken), textfrågor

- Övningar 1-2 i arbetsboken (s. 93-94).

- Prepositioner som styr akkusativ (s. 95 i arbetsboken)

 

Montag, 8. Februar

- Repetition av prepositioner som styr akkusativ (s. 95 i arbetsboken)

- Läsa och lyssna på "Eine unmögliche Familie" (s. 72-75 i textboken). Besvara uppgift 1 a-g, samt uppgift 2

 

Freitag, 12. Februar

- Läsa och lyssna på "Eine unmögliche Familie" (s. 72-75 i textboken). Besvara uppgift 1 a-g, samt uppgift 2

 

Montag, 22. Februar

- Uppgift 1-4 i arbetsboken (s. 96-99)

Hemläxa: Övning Prepositioner som styr ackusativ.

 

Freitag, 26. Februar

- Steine hüpfen übers Wasser (textbok s. 76/77).

- Arbetsbok s. 98/99, uppgift 3 & 4

- Övning

 

Sportlov

 

Montag, 8. März

- Uppgift 1-4 i arbetsboken (s. 96-99)

 

Freitag, 12. März

- Fortsätter med uppgift 1-4 i arbetsboken (s.96-99). 

- Extra övningar

 

Montag, 15. März

- Extra övningar

 

Freitag, 19. März

- Kunskapstest

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk- tyska

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.