👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2021-01-21 09:53 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om kraft och rörelse och begreppen jämvikt, tyngdkraft och friktion.

Innehåll

 

Lärandemål 

 • kunna förstå och förklara jämvikt, tyngdkraft och friktion.

Viktiga begrepp

 • tyngdkraft
 • jämvikt
 • friktion
 • balans
 • motstånd
 • gravitation

Undervisning

 • experiment
 • se film
 • läsa
 • skriva
 • arbeta enskilt, i par och i grupp.

 På lektionerna måste jag

 • vara aktiv och delta.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • berätta om jämvikt, tyngdkraft och friktion.
 • delta i diskussioner och experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3