Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år4 vt-21: kristendom, samisk och fornskandinavisk religion

Skapad 2021-01-21 10:11 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Begreppet Religion, Samisk religion
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religion: kristendom, samisk och fornnordisk religion.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Målet med arbetet är att eleven övar på sin förmåga att hantera  grundläggande begrepp inom kristendomen (religion, troende, tradition, högtid, helig, gudstjänst, ceremoni osv) samt förmåga att resonera kring  samisk religion och dess spår i dagens samhälle.

Vi arbetar med analysförmåga och begreppsförmåga.

 

För att lära dig kommer du att:

Öva på din förmåga att hantera  grundläggande begrepp inom kristendom (religion, troende, tradition, högtid, helig, gudstjänst, ceremoni osv) samt diskutera samisk religion (heliga platser, föremål, medlare osv.) och dess spår i dagens samhälle. 

I undervisningen används följande metoder:

Muntliga genomgångar 

Läsa texter från boken "Puls Religion"

Arbeta i "Puls arbetsbok

Filmer, Klassdiskussioner, Arbete i digitala läromedel, Gleerups

Du visar vad du kan när:

Du deltar i klassdiskussioner

Besvarar frågor i arbetshäften och digitala läromedel

Besvarar frågor i google formulär som avslutning på arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Re
Begreppet Religion; kristendom, Samisk religion

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmåga
Begreppen inom samisk och fornnordisk religion.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om olika begrepp inom kristendom och samisk religion
Eleven använder några begrepp inom samisk religion på ett relativt väl fungerande sätt och kan diskutera dem.
Eleven reflekterar om viktiga begrepp inom samisk religion som fördjupar eller breddar förståelsen och använder några av dem på ett väl fungerande sätt.
Begreppsförmåga
Begreppen inom kristendom
Eleven har ej kunskap om grundläggande begrepp inom kristendomen
Eleven använder några begrepp inom kristendom på ett relativt väl fungerande sätt och kan diskutera dem.
Eleven reflekterar om viktiga begrepp inom kristendom som fördjupar eller breddar förståelsen och använder några av dem på ett väl fungerande sätt.
Analysförmåga
Hur spår av samisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan inte beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och kan inte ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan väl beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan mycket väl beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Analysförmåga
Hur kristendomen utvecklats och påverkat dagens samhälle
Eleven kan inte beskriva hur kristendomen startade och började spridas.
Kan redogöra för hur kristendomen utvecklats och spridit sig. Kan redogöra för någon påverkan på samhället.
Kan beskriva olika skeden i kristendomens utveckling och beskriva någon betydelsefull händelse eller betydelsefulla händelser som påverkat samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: