Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snacka om sex

Skapad 2021-01-21 10:49 i Allerums skola Helsingborg
Snacka om sex
Grundskola 6 Biologi
Arbetsområdet ger grundläggande kunskap om människans pubertet, sexualitet och reproduktion, men den ställer också viktiga frågeställningar som berör identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Att vara ung idag: många unga får information om sex och relationer från nätet och tv-serier, vilket kan ge en onyanserad eller direkt felaktig bild av vad som är normalt och vad som förväntas av dem i en relation. Sexualundervisning är därför av betydelse för att ge "balans och kunskap".

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområde

Under några veckor framöver ska vi jobba med arbetsområdet Kroppen. (i en annan Lpp) och hälsa. Här kommer vi följa programserien "Snacka om sex" som består  av sex avsnitt som med lättsam ton och en stor portion igenkänning och humor ska inspirera i arbetet inom sex och samlevnad. Serien genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt - alla ungdomar ska känna att de duger och att de får vara som de är. Avsnitten berör:

 1. Puberteten
 2. Kärlek och relationer
 3. Kroppen
 4. Sex och samlevnad
 5. Könssjukdomar och skydd
 6. Internet och relationer 

Mål

 • Ha kunskap om vad som händer med kroppen under puberteten.
 • Ha kunskap om mannens och kvinnans underlivsanatomi.
 • Ha kunskap om preventivmedel.
 • Ha kunskap om vår fortplantning, hur ett barn blir till och utvecklas i mammans kropp.
 • Ha kunskap om de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna samt hur man kan förebygga och behandla dem.
 • Ha kunskap om genus.
 • Känna till sexuella variationer. 

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Biologi

 • ...några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer bland annat att följa serien "SNACKA OM SEX" , diskutera, ha frågestund med anonyma lappar, ha övning om genus samt se undervisningsfilm avsedd för sex och samlevnadsundervisning i skolan.

Redovisningsform

Du kommer att få möjlighet att visa vad du har lärt dig vid genomgångar, i muntliga diskussioner samt vid ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris NO (Biologi)

Biologi

Bedömningsmatris
> > >
> > >
> > >
Kommunicera och ta ställning
Har ännu inte uppnått eller visat.
Deltar i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen till viss del framåt. Tar ställning med enkla argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen framåt. Tar ställning med utvecklade argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussioner framåt genom att fördjupa eller bredda dem. Tar ställning med välutvecklade argument.
Granska information
Har ännu inte uppnått eller visat.
Kan använda olika källor För enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa enkla texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa utvecklade texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa välutvecklade texter och muntliga framställningar.
Begrepp
Har ännu inte uppnått eller visat.
Kan känna igen och välja rätt förklaring till valda begrepp. Kan ge exempel på och enkelt beskriva sammanhang.
Kan själv förklara begrepp med lämpligt ordval. Kan förklara sammanhang och visa på samband inom dessa.
Kan själv förklara begrepp med korrekt ordval. Kan förklara sammanhang (även generella sådana) och visa på samband inom dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: