👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen - Ingen Fattigdom

Skapad 2021-01-21 11:00 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att: Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande Reflektera över samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla din kritiskt tänkande. Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med dina klasskamrater med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt.

 

 

 Vi kommer att jobba med olika moment:

 

1. läsa texterna och svara på frågor

2. titta på filmen om fattigdom

3. diskutera i gruppen

Förmåga 

 - Förståelse 

 

- skrivandet