👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva krönika - SV 9A VT21

Skapad 2021-01-21 11:25 i Torpskolan Lerum
Grundskola F

Innehåll

Skrivuppgift

I nästan två veckor har vi jobbat med krönikor på fjärrdistans. Under den här tiden har vi läst och analyserat olika exempel på krönikor samt ett avsnitt av radioprogrammet Spanarna. Materialet som vi använt går alltid att hitta i google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1euuVRC0HnTTpkU65JJYaIaqjg0T-gpng

Till hjälp har vi också använt oss av Skolverkets material kring krönikor:

https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282734/1548151492536/kronika-naturvetenskap-teknik-grundskola.pdf

 

Nu är det därför dags för dig att skriva en egen krönika! Skapa ett dokument i din svenskmapp i drive som du döper till "Min krönika" - tänk på att ha en rubrik till texten också!

Du kan utgå ifrån följande punkter:

 

- En relevant och intresseväckande rubrik.

- En inledning där du utgår från en personlig händelse, erfarenhet eller tanke. Det kan även vara något du sett på internet, TV eller i tidningen och vill kommentera.

- En brödtext där du utvecklar din händelse/erfarenhet/tanke med fler argument/exempel. Det kan vara fakta eller exempel från andras liv, bara de hör ihop med din grund i inledningen.

- En avslutande del där du försöker göra en "poäng" eller slutsats som angår fler människor. Hur kan din text påverka samhället eller människor i liknande situation som dig? Här kan du även ställa frågor till läsaren.

OBS: Krönikor kan skrivas högst personligt - var inte rädd för att sväva ut med dina tankar och idéer! Vill du hellre hålla dig till faktaexempel går det bra med, men glöm inte den personliga stilen på språket som passar en krönika.

 

Längd: Cirka 1-2 datorskrivna sidor, du kan sikta på 400-800 ord. 

Inlämningsdatum: Torsdag 4/2. 5 lektioner effektiv tid att skriva. Inlämning i drive, döp ditt dokument till "Min krönika".

 

Bedömning

Bedömning sker i matrisen som är bifogad till planeringen.

Matrisen är för din utveckling inom skrivande. Läs noga rutorna och eventuell kommentar så att du kan tänka långsiktigt kring din skriftliga förmåga.

Matriser

Krönika matris

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning till genre
Texten känns till en stor del som en krönika, du håller dig till genren för det mesta.
Texten är en tydlig krönika - t ex har du med en personlig erfarenhet eller tanke som du bygger ut till en större idé som angår fler människor
Texten är en träffsäker krönika - du har med genrens olika delar och skriver även intresseväckande, t ex med relevanta exempel.
Argument och exempel
Din krönika innehåller några argument eller exempel som ger stöd åt dina åsikter.
Din krönika innehåller flera argument eller exempel som ger stöd åt dina åsikter. Du framför dessa på ett tydligt och sammanhängande sätt.
Din krönika innehåller flera argument och exempel som ger stöd åt dina åsikter. De framförs tydligt och sammanhängande samt har en stark koppling till din överhängande poäng, som kan påverka och intressera läsaren.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och uppbyggnad
Din struktur är till viss del tydlig (t. ex. styckeindelning, inledning och avslutning)
Din struktur är tydlig och du har en röd tråd som till stor del går att följa
Din struktur och röda tråd är tydliga genom berättelsen. Du kan även använda vissa komplexa element i din struktur (t. ex. retoriska frågor)
Meningsbyggnad
Din text har en enkel textbindning och korta meningar, och du gör försök till att skriva längre, avancerade meningar
Din text har en utvecklad textbindning och överlag varierad meningsbyggnad
Din text har en välutvecklad textbindning med variation och varierad, överlag korrekt meningsbyggnad
Ordval
Din text har till viss del variation i språket
Texten har relativt god variation i språket
Texten har god variation i språket
Grammatik
Språket i din text har till viss del korrekt grammatik
Språket i texten har i stort korrekt grammatik
Språket i texten har helt korrekt grammatik med inga eller ett fåtal misstag