👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Göra egen ljudbakgrund och text på digitalt musikprogram

Skapad 2021-01-21 12:21 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 4 – 6 Musik
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda digitala verktyg. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.

Innehåll

Arbetssätt:

Du kommer tillsammans med tre klasskompisar få arbeta med en ljudbakgrund som innehåller olika sorters ljud (kyrkklockor, sprapningar, tjut osv). Ni ska under 30 min skriva en passande text till dessa ljud och sedan berätta den för övriga klasskompisar ihop med ljuden. 

Du kommer enskilt eller tillsammans med en klaskompis arbeta i Soundtrap eller Bandlab. Du/ni ska göra en egen ljudbakgrund som är minst 1,5 min och max 2 min lång. Denna ljudbakgrund skriver du/ni en passande text till. Ni kommer ha 2 lektioner på er att bli färdiga med ert resultat. Resultatet av ljudsammansättningen spelas upp ihop med berättelsen.

Efter varje lektion och efter genomförd presentation kommer du få reflektera i en enkel loggbok över hur din skapande process har gått och hur du ska arbeta vidare nästa gång. Du kommer också få skriva ner reflektioner kring dina klasskompisars resultat.

 

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid och sker under formativa former till dig som elev. Jag bedömmer hur du arbetar med ditt skapande, din förmåga att ändra, förbättra och få fram ett slutresultat.

Bedömningen antecknas via Unikum under visad kunskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6