👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Minecraft

Skapad 2021-01-21 12:51 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Grundskola F
I undervisningen på fritidshemmet ska eleverna möta digitala verktyg och medier för kommunikation och framställning av olika estetiska uttryck. Personalen på humlan spinner vidare på elevernas önskemål att spela Minecraft på fritids för att skapa förutsättningar för eleverna att träna på att ta ansvar för säker och ansvarsfull kommunikation och erbjuda annan typ av skapande, byggande och konstruktion med hjälp av olika digitala verktyg och tekniker.

Innehåll

Minecraft

Tidsperiod
V. 3, 4 och under forntidsperioden v. 15-18.

 

Vad ska vi lära oss?

·      Eleverna ska få möjlighet att träna förmågor genom att prova på olika tekniker inom skapande och tänka matematiskt och kreativt i Minecraft.

·      Eleverna ska få möjlighet att resonera, samarbeta och diskutera med andra kamrater via nätet/spelet.

 

Vårt mål är att eleverna:

Genom att prova på olika tekniker inom skapande tänka matematiskt och kreativt i spelet Minecraft och att diskutera säker och ansvarsfull kommunikation via spelet.

Förmågor och centralt innehåll 

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

·      Digitala verktyg och medier för kommunikation.

·      Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

·      Ansvara för säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang

·      Byggande och konstruktion med hjälp av olika redskap och tekniker.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

·      Vi har först en genomgång om grunderna i spelet. Därefter får eleverna dela med sig av tips och trix under processens gång.
Eleverna ansluter sig till en vuxens värld, i ett kreativtläge, där riktlinjerna är att först bygga hus med en säng i för att sedan med tiden bygga upp hur samhället ser ut idag. Kanske hur skolan ser ut eller sitt eget område där eleverna bor. För att med tiden ”rikta” in sig i forntidsarbetet vi ska göra längre fram där eleverna ska jämföra hur de tror att samhället ser ut tusen år framåt respektive tusen år bakåt.

·      Personalen kommer att visa en bild på en ”varning” där texten beskriver att sitt sätt att spela på eller sitt sätt att kommunicera med andra har brutit mot spelets regler, och därefter har personen antingen fått en varning eller blivit bannad/blockad från spelet (vi hoppas att det väcker tankar och reflektioner kring hur man uttrycker sig i spel och tar ställning därefter).

 

Hur ser vi att vi når målet?

Vi observerar och dokumenterar under processens gång.

Slutet av temat utvärderar vi tillsammans med eleverna och även i arbetslaget. Vi kommer att ställa frågor till eleverna såsom:

- Hur har det gått?
- Vad har ni lärt er?
- Något som var svårt?

Vi kommer att fota under processens gång och lägga upp på unikum för vårdnadshavarna att se.