👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminens bok: "Brorsan är kung"

Skapad 2021-01-21 12:51 i Alsike skola Knivsta
Vårt gemensamma läsprojekt Kompisboken
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer tillsammans i klassen, under vårterminen, att läsa "Brorsan är kung" av Jenny Jägerfeld. Det kommer att vara en läsläxa varje vecka där eleven läser ett eller två kapitel hemma, högt, för någon.

Innehåll

Mål efter avslutat område

Efter att vi har jobbat med det här området ska du ha varit med och fått en gemensam läsupplevelse. Du ska ha svarat på läsförståelsefrågor kring boken samt muntligt varit med och resonerat kring bokens innehåll. Du ska ha testat på att läsa boken på olika sätt, ex högläsning, gruppläsning, enskilt. Du ska även ha födjupat dig i en av bokens huvudpersoner. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa boken gemensamt. Vi kommer diskutera boken gemensamt, i grupper och helklass. Du kommer också få svara på läsförståelsefrågor. Ibland enskilt och ibland i grupp. Du kommer att skriva en sammanfattning av boken.

Bedömning

– Muntliga diskussionerna. 
– Skriftliga frågor.
– Sammanfattning av boken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Terminens bok: "Brorsan är kung"

Insats krävs, når inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan läsa högt med flyt
Kan göra en enkel sammanfattning av bokens innehåll
Kan visa på enkla budskap från boken
Kan redogöra för egna åsikter av och upplevelser från boken