👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning vt-2021

Skapad 2021-01-21 12:54 i Flygande Draken fsk Sandviken
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.
Förskola
Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet att känna sig trygga med förskolan, pedagoger och barngrupp.
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan.
 • Att de lär sig våra rutiner och känner sig trygga i dem.
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att alla ska känna samhörighet.
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna.

   

Vi strävar efter att få

 • En trygg barngrupp.
 • Trygga och enskilda individer.
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet, mål och pedagoger.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till pedagogerna.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 • Vi är närvarande och delaktiga pedagoger som är på barnens nivå.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?

 • Vi strävar efter trygga föräldrar och trygga barn efter färdig inskolning

 

 

Koppling till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18