👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holes W. 4 - 10

Skapad 2021-01-21 13:40 i Västra skolan Falun
Arbetsområde baserad på boken Holes av Louis Sachar.
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his no-good-dirty-rotten-pig-stealing-great-great-grandfather and has since followed generations of Yelnatses. Now Stanley has been unjustly sent to a boys’ detention center, Camp Green Lake, where the boys build character by spending all day, every day digging holes exactly five feet wide and five feet deep. There is no lake at Camp Green Lake. But there are an awful lot of holes." In this project we are going to read and reflect on the book Holes by Louis Sachar.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • förbättra din förmåga att läsa engelska texter, genom romanen Holes
 • förbättra din förmåga att förstå talad/uppläst engelska
 • bli säkrare på att uttrycka dig i tal, t ex analysera och diskutera boken
 • bli säkrare på att uttrycka dig i skrift, t ex skriva om boken

Arbetets innehåll

Ämne: Reading Project - Holes

Lyssna och läsa:

 • Vi läser boken Holes av Louis Sachar
 • Vi lyssnar på vissa avsnitt av boken samt ser filmen

Skriva, tala och samtala:

 • Vi övar på att skriva om våra tankar kring boken
 • Vi samtalar och diskuterar innehållet

Arbetssätt och redovisning

Du arbetar individuellt med läsning och skrivuppgifter, i par och i grupp med diskussionsfrågor.

Du kommer få visa din kunskap genom:

 • samtal och diskussioner 
 • en skriftlig uppgift
 • en läsförståelse

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att redogöra muntligt och skriftligt för boken du har läst. Se matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
TU Eng 7-9 Bedömning bokprojekt.

KUNSKAPSKRAV ENGELSKA ÅR 9

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
SAMTALA-språk
Muntlig interaktion: samtal med andra, språkriktighet, variation (ordförråd) etc.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SAMTALA- strategi
Förmågan att kommunicera med andra.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
SKRIVA - formulera sig
Bokfrågor
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
LÄSA och förstå
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.