👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

05A Hinduism och Buddhism åk 9

Skapad 2021-01-21 13:52 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Målet med arbetsområdet är att: Under det här momentet ska vi studera buddhism och hinduism. Vi ska titta på de centrala tankegångar och urkunder i buddhism och hinduism samt de varierande tolkningar och bruk som förekommer i dagens samhälle. Vi ska också titta på huvuddragen i de två religionernas historia och göra en jämförelse dem emellan.

Innehåll

Syftet

Du kommer att få veta mer om hur människor inom olika religioner lever med och uttrycker sin tro. Du kommer också att träna dig i att reflektera över olika livsfrågor samt öva på att se samband mellan olika religioner och samhällen. Du ska även öva på att söka information och värdera denna. Den nya kunskapen kommer utmynna i ett arbete där du ska jämföra likheter och skillnader mellan och inom religionerna samt religionens betydelse för samhället.

Arbetssätt

 • Genomgångar.
 • Skapa en fördjupande power point utifrån lärobok och so-rummet
 • Grupp- och klassdiskussioner.
 • Skriftlig bedömningsuppgift
 • Filmklipp.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt: muntligt i samtal och diskussioner, enskild fördjupning, skriftligt på begreppsförhör och i den enskilda bedömningsuppgiften.

 

Här är några filmklipp som är bra att titta på:

Enkel basfakta från studi.se:

https://www.youtube.com/watch?v=kY5pJvH7XBo

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIjr4TvAfFo

 

Lättförståeligt om buddhismen:

http://www.so-rummet.se/content/lattforstaeligt-om-buddhismen

 

Allt om Buddha:

http://www.so-rummet.se/content/allt-om-buddhismen

 

Buddha-Siddhartas historia på engelska:

https://www.youtube.com/watch?v=3tkBoXT5zVM

 

testa dig själv:

http://religionsfroknarna.se/?page_id=623

Uppgifter

 • BEGREPPSLISTA - BUDDHISM

 • SLUTUPPGIFTEN - JÄMFÖRELSE

 • BEGREPPSLISTA - HINDUISM

 • POWERPOINT - BUDDHISMEN

 • POWERPOINT - HINDUISMEN

 • LÄNKAR TILL STUDI.SE

 • TEXT - BUDDHISM

 • TEXT - HINDUISM

 • Enskild fördjupningsuppgift - hinduism

 • Enskild fördjupning - hinduism

 • Enskild fördjupning - hindusim

 • Begreppslista buddhism

 • Begreppslista hinduism

 • Begreppslista hindusim

 • Inlämningsuppgift

 • PP och sammanfattning

 • PP Frida

 • Enskild bedömningsuppgift

 • Enskild bedömningsuppgift – jämförelse kristendom, hinduism och buddhism

 • Enskild bedömningsuppgift – jämförelse kristendom, hinduism och buddhism

 • Powerpoint: kristendom, hinduism och buddhism

 • Text om buddism

 • Torsdag 8/11

 • Enskild fördjupning power point

 • Hinduism Faktauppgift

 • Buddhism

 • Begreppslista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Halmstad Religionskunskap - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.