👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2021-01-21 13:52 i Vasaskolan Ludvika
Vi kommer under några veckor att arbeta med luftens grundläggande egenskaper.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Vad är luft? Kan luft väga någonting? Kan vi se luften? Vad menar vi med förorenad luft? Det här är några av de frågor du får veta svaret på i arbetet om luft.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vad luften består av
 • Att luften tar plats
 • Hur olika föremål rör sig i luften och hur man konstruerar något som faller långsamt eller fort
 • Luftens egenskaper vid olika aktiviteter
 • Ren och förorenad luft
 • Vad människor kan göra för att minska luftföroreningar

Varför? Det är inte självklart att även sådant som man inte ser är uppbyggt av materia och kan utforskas. Genom arbete med luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras ska du få lära dig att luft består av något och att det tar plats. 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar
 • Titta på film
 • Diskussioner
 • Arbetsblad
 • Experiment

Vad som kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om luftens egenskaper 
 • Din förmåga att vara aktiv under lektionerna: diskussioner och arbete enskilt samt i grupp
 • Din förmåga att genomföra och dokumentera experimenten 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv under lektionerna
 • I din dokumentation - arbetsblad
 • Ett test i slutet av arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3