👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 9 - kapitel 7 - v.4-6

Skapad 2021-01-21 14:01 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Detta arbetsområde handlar om både känslor och Schweiz. En härlig blandning! Vi avslutar med en muntlig redovisning i mindre grupper.

Innehåll

v. 4

 

Måndag 25/1

Genomgång av planeringen och muntliga uppgiften

 

 

Repetition av adjektivets komparation.

 

Gör klart uppgifterna i arbetsboken från förra veckan:

 

Uppgift 1 s.79

Uppgift 2 s.79

Uppgift 5ABCD s.81-83

Uppgift 1 s.86

Uppgift 2 s.87

Uppgift 4 s.88

 

Klar?

Läs texten Wie eine Welle, och svara på frågorna skriftligt. s.66-67 i textboken

 

SKAM Deutschland Folge 9 + Arbeitsblatt

 

Läxa till onsdag: adjektivets böjning, de ord som får omljud + gut och hoch. S. 145-146 i textboken. 

 

 

Onsdag 27/1

Läxförhör

 

Genomgång om verb som har två objekt s. 92 i arbetsboken.

 

Vi gör uppgift 1 på s.93 i arbetsboken tillsammans muntligt i gruppen.

 

Vi läser texten på s.62 i textboken och letar efter verben med två objekt som vi nyss gick igenom.

 

Gör följande uppgifter i arbetsboken:

u. 2 s. 94

u. 3 s. 94-95

u. 4 s. 96

 

Lyssna på uppgift 5 s. 97AB.

 

Repetition med Kahoot

 

 

v.5

 

Måndag 1/2

Lyssna på texten Angela, s.64 i textboken. Gör uppgift 1 s.65 två och två.

 

Gör uppgifterna 1 och 2 s.102-103 i arbetsboken

 

Hur man säger ”vilken” och ”den här” på tyska, s. 105 i arbetsboken – snabb genomgång

 

Gör uppgift 4 s.107-109 i arbetsboken två och två.

Klar?: gör uppgift 2 s.105-106 i arbetsboken.

 


SKAM Deutschland Folge 10 + Arbeitsblatt

 

Läxa: verb med två objekt, själva verben plus personliga pronomen i dativ. S.164 i textboken

 

 

Onsdag 3/2

Läxförhör

 

Vi tittar på några korta youtubeklipp om Schweiz

Förbered muntlig presentation. Välj något som har med Schweiz att göra (de officiella språken/schweizertyska, stereotyper eller om något valfritt område)

 

Uppgiften:

Gör en presentation med en powerpoint (bilder, text, filmklipp) där du berättar om området du valt. Vi kommer redovisa i smågrupper om ca. 4 personer.

Prata ca 3-5 minuter om ditt ämne.

Svara på eventuella frågor (Ronja kommer ställa minst en fråga) max 2 minuter.

 

Instruktioner till uppgiften kommer även finnas på Teams.

 

v.6

 

Måndag 8/2

Förbered muntliga presentationen

 

 

Onsdag 10/2

Förbered den muntliga uppgiften. 

 

Om vi hinner ser vi första avsnittet av vår nya serie och gör uppgifterna till. 

 

 

Måndag 22/2  OBS! VECKA 8! 

 

Redovisning av era muntliga projekt i grupper om ca 3-4 personer. 

 

Övriga jobbar i övningshäfte under tiden. 

 

 

Matriser

Tyska matris

F
E
C
A
Muntligt och skriftlig
Formulera sig
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydliga
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Samtal
Muntlig och skriftlig interaktion
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Strategier för att förbättra interaktionen
Når inte kunskapskraven ännu Komplettering krävs
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.