👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och tro

Skapad 2021-01-21 14:19 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Religion och tro-Vad är det? Finns det olika religioner? Vad är lika och vad skiljer dem åt? Får man tro på vad man vill?

Innehåll

Lärandemål

 

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?

Läsa och lyssna till några centrala berättelser från religionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Läsa faktatexter och svara på frågor om religionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Samtala om likheter och skillnader mellan religionerna.

Titta på filmer som handlar som hör till ämnet med efterföljande samtal.

 

Undervisning

På vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna?

Samtala om vad religion och tro är för något.
Läsa och lyssna till några centrala berättelser från religionerna Judendom, Kristendom och Islam.
Läsa faktatexter och svara på frågor om religionerna Judendom, Kristendom och Islam.

Samtala om likheter och skillnader mellan religionerna.

Titta på filmer som handlar som hör till ämnet med efterföljande samtal.

 

Bedömning

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig?

Genom att:

Vara delaktig i diskussioner och berätta om dina tankar och åsikter i frågor som handlar om ämnet.

Kunna ge exempel på någon högtid, symbol, viktig person och plats från judendom, kristendom och islam.

Kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan religionerna.

Kunna återge berättelser från religionerna

 

Tips till föräldrar:

Så här kan en förälder hjälpa dig i just det här området

Fråga ditt barn om det här arbetsområdet, be henne eller honom att beskriva vad det handlar om.

Vad en religion är kan väcka många tankar och funderingar. Samtala om det hemma och be ditt barn berätta om vad det tänker om religion. I skolan pratar vi om att att alla har rätt till sin egen tro och att alla även har rätt till att inte tro.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3