👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS - Geometri och mönster

Skapad 2021-01-21 14:32 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
parallell, triangel, fyrhörning
Grundskola F – 3 Matematik
I detta kapitel kommer du att träna på geometri och mönster.

Innehåll

Arbetsområde:

Du ska efter det här arbetsområdet vara säkrare på hur du kan beskriva fyrhörningar och trianglar och att se olika mönster. 

Mål för eleven:

Du ska kunna beskriv och jämföra fyrhörningar och tringlar

Du ska kunna vad en kant, sidoyta och hörn är och beskriva dem. 

Du ska kunna se enklare mönster. 

Arbetssätt:

Vi arbetar i par, i helklass eller enskilt.

Redovisningsform:

Efter arbetsområdet gör vi diagnosen i boken.

Bedömning:

Du ska kunna både tvådimensionella och tredimensionella figurer. 

Du ska kunna vad en kant, hörn och sidoyta är. 

Du ska kunna fortsätta enklare mönster, både bild och tal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3

Matriser

Ma
DS - Geometri och mönster 2A

På väg att nå målet.
Uppnått målet.
Jag känner igen olika tvådimensionella figurer, såsom kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
Jag kan beskriva vad ett hörn, en kant och en sidoyta är och även räkna dem på en figur.
Jag känner igen olika tredimensionella figurer såsom cylinder, kub, kon, klot, rätblock och pyramid.
Jag kan fortsätta enklare mönster i bilder.
Jag kan fortsätta olika mönster som är tal.