👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2021-01-21 14:42 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad vet du om vilka berättelser och myter barnen på forntiden fick höra? Visste du att man trodde på olika gudar, hjältar, jättar och väsen samt att jorden bestod av ett träd?

Innehåll

Mål

Vad ska du lära dig?

Du kommer att få lära dig:

 • om nordisk mytologi på forntiden
 • att reflektera över innehållet i animerade filmer och berättade sagor om några myter från asatron 
 • att återge delar av innehållet i några berättelser om asagudar, hjältar och varelser i olika myter
 • varför våra veckodagar har fått sina namn

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

 • lyssna till högläsning av några utvalda myter.
 • se på flera animerade filmer om några myter från asatron
 • läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • skriva egna faktatexter utifrån faktafilmer och berättelser
 • göra egna illustrationer till någon mytologisk berättelse
 • visa vad jag lär mig om nordisk mytologi genom att skriva, berätta och rita.

Enligt EPA, individuellt och samarbete med en lärakmrat och i grupp. 

 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskap?

Du kommer att bli bedömd genom att du 

-återger innehållet ur några av de berättelser om asatron som du lyssnat till.

-tar ut viktig information ur faktafilmer, berättelser och texter som du har läst. 

-namnger vad som gett veckodagarna deras namn

 

Uppgifter

 • Filmer från ur.play.se Tanke och ingenting Kaos och kosmiska ägg Föräldrar Dykare från rymden Ett steg fram och ett tillbaka

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3