👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska kulturskatten, åk 1

Skapad 2021-01-21 14:42 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om några svenska författare, läsa deras böcker och lära oss deras sånger.

Innehåll

Arbetssätt:

Skolbibliotekarierna kommer hit

Musikläraren sjunger aktuella sånger med eleverna

Nya slut på gamla sagor

Egen saga till givna bilder

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Muntlig redovisning i KL-grupper.

 

 

Tidsplan:

Vt. v 2-6

 

Begrepp:

Författare

Sagor

Berättelser

Tidslinjer

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån.

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Svenska kulturskatten, åk 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Centralt innehåll SO
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Centralt innehåll SO
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO   3
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Centralt innehåll SO
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO   3
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.