Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2021-01-21 15:39 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer träna på multiplikationstabellerna 1-10 och även träna på att klara större tal med hjälp av multiplikation. Till exempel 347 x 5

Innehåll

Fram till vecka 5 kommer vi att arbeta med multiplikation.
Målet är öva vår färdighet i att kunna multiplikationstabellerna och lösa större tal som till exempel 347x5.
Vi ska även träna på benämnda tal så vi blir trygga i när man ska använda multiplikation och när man ska använda addition eller subtraktion.
Vi kommer använda oss av böckerna Koll på matematik, matteborgen och Alma. Vi kommer jobba i alla tre böckerna för att verkligen öva på våra färdigheter. VI kommer även använda Bingel och multiplikationsspelen som finns på multiplikationstabellen.se-

Vi kommer ha läxförhör på multiplikationstabellerna varje vecka och läxorna kommer handla om multiplikation.

Torsdag vecka 5 har vi prov där eleverna får visa sina färdigheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: