Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmssamling

Skapad 2021-01-21 15:26 i Myggenäs förskola Tjörn
Arbetar med språket utifrån materialet Före Bornholm.
Förskola
Med materialet Före Bornholmsmodellen arbetar vi aktivt med barnens språkutveckling.

Innehåll

Mål/syfte

 • Vi vill stödja och stimulera barnen i deras språkutveckling och vidareutveckla den språkliga förmågan.
 • Vi vill väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.
 • Kunna lyssna, ta till sig böcker, sagor och berättelser
 • Väcka ett intresse för böcker, bilder och ord.
 • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.

 

Undervisning 

 • Vi arbetar utifrån Bornholmsmaterialet
 • Arbetar med barnen i en liten grupp så att alla barn får ett stort talutrymme.
 • Arbetar med sagor/berättelser på flera olika sätt - högläsning, flanosagor, sagopåsar, bilder, dramatisering, dockteater och konkret material.
 • Barnen får hjälpa till att berätta sagorna/berättelserna.                                     

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: