Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2021-01-21 15:37 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Religionskunskap
I denna kurs jobbar vi med frågor kring hur Sverige styrs utifrån fakta från ne.se.

Innehåll

Frågor att svara på utifrån ne.se Obs! Skriv i dokument i classroom så att jag kan följa ditt arbete. 1, Läs "statsskick och grundlagar": a, Vilka är Sveriges grundlagar? b, Vilka är de tre demokratiska nivåerna i Sveriges statsskick? En fjärde nivå har tillkommit. Vilken? c, Hur går det till att ändra en grundlag? 2, Läs "Riksdagen": a, Nämn några av riksdagens viktigaste uppgifter. b, Varför har riksdagens utskott inrättats och vad är utskottens uppgifter? c, Vad är en motion respektive proposition? d, Vad är konstitutionsutskottets uppgift? e, Det är riksdagen som stiftar lagarna, men riksdagen är inte ensam om att ha makt och inflytande. Ge exempel på andra maktfaktorer i samhället. f, Hur många riksdagsledamöter finns det? 3, "Läs regeringen och förvaltningen": a, Försök förklara begreppet parlamentarism. b, Vad kallas regeringens olika avdelningar? c, Vilka är regeringens uppgifter? d, Förklara begreppen majoritetsregering, minoritetsregering och koalitionsregering. e, Vad är en samlingsregering? 4, Läs "valsystemet": a, Vilka är de tre olika valen på valdagen? b, Hur röstar du om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen? c, Vad är ett röstkort? d, Vad är en valprognos? e, Vad menas med proportionella val? f, Varför finns fyraprocentspärren? g, Hur många mandat finns det i riksdagen? Hoppa över avsnittet om kommunen 5, Läs "politiska partier": a, Hur många partier är representerade i Sveriges riksdag? b, Vilka partier ingår i det rödgröna blocket? c, Vilka partier ingår i det borgerliga blocket? d, Vad har Moderata samlingspartiet hetat tidigare? e, Vad har Liberalerna hetat tidigare? f, Vilket var Centerpartiets ursprungliga namn? g, Vilket år bildades Socialdemokraterna? h, Vad hette Vänsterpartiet tidigare? i, Vad betyder förkortningen KD? j, Ett av riksdagspartierna har ingen partiledare utan två så kallade språkrör. Vilket? k, År 2010 kom ett nytt parti in i riksdagen. Vilket? l, Vad menas med att "partiet kom att få en vågmästarroll efter riksdagsvalet 2010"? Analysuppgift: I en demokrati är det folket som väljer ledamöter till riksdagen. En majoritet i riksdagen beslutar sedan om en regering. Regering och riksdag styr över ett land. Det finns en del som säger att massmedier och numera även sociala medier är en tredje statsmakt. Man menar då att tidningar, radio, tv och sociala medier är med och styr ett land. Fråga: Hur stor makt har massmedier och sociala medier över ett land? Diskutera. Är det bra eller dåligt om de har stor makt? Diskutera. Ge exempel. Du kan ha med USA och Sverige i din diskussion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: