👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati vt- 2021

Skapad 2021-01-21 15:50 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Under året arbetar vi kontinuerligt med jämställdhetsarbetet i barngruppen för att stärka oss som grupp. Vi arbetar med olika områden beroende på vilka behov barngruppen har. Under februari-april kommer vi fokusera mer på begreppet empati. Vi kommer arbeta med detta då vi anser att

Innehåll

Bakgrund och syfte

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska få lära sig att sätta ord på vad man känner

- Att öka förståelsen för varandra och våra olikheter

- Att utveckla förmågan att sätta ord på vad man känner

- Att barnen ska få utmana sitt tankesätt hur deras handlingar påverkar andra

 

Metod

Vad ska vi göra?

- Använda oss av böcker som handlar om känslor, vi uppmärksammar situationer där barnen samarbetar och vi kommer tillsammans leka samarbetsövningar. 

Hur ska vi göra?

- Vi planerar in bokläsning med gruppen där vi öppnar upp för samtal om vad som sker i boken och varför. Vi kommer använda oss av Poly Glutt.

När, var, vem?

Arbetet med empati sker kontinuerligt och uppmärksammas tillsammans i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. Genom lyhörda och närvarande pedagoger kan vi i de dagliga situationerna tillsammans med barnen identifiera känslor och reflektera över dem. Ge redskap att kunna identifiera, hantera och förstå olika känslor. 

Skapa ett bra samspel i gruppen, Utveckla den sociala kompetensen, barnen bli demokratiska medborgare

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar genom bild och text och diskuterar detta under vidare planering vid avdelningsplaneringar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18